TARIFA POR PASAJERO
Hotel Simple Doble Triple Vigencia
Casablanca (Miami Beach) 3* $1,240 $795 $785 13/03/2020 17/03/2020
Freehand Miami Beach 3* $828 $589 $579 13/03/2020 17/03/2020
Mimosa Miami Beach 3* $1,408 $879 $869 13/03/2020 17/03/2020
Rodeway Inn & Suites-Dowtown 3* $1,150 $750 $740 13/03/2020 17/03/2020